Bakalářský
CZPrezenční
CZPrezenční

Aplikovaná geografie

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Navazující magisterský (2letý)
CZPrezenční
CZPrezenční

Aplikovaná matematika

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Navazující magisterský (2letý)
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Aplikovaná mechanika

Fakulta strojní
Bakalářský
CZPrezenční
CZPrezenční

Architektura a urbanismus

Fakulta umění a architektury
30. 11. 2021
Tříkolová talentová zkouška
Tříkolová talentová zkouška
Navazující magisterský (2letý)
CZPrezenční
CZPrezenční

Architektura a urbanismus

Fakulta umění a architektury
31. 03. 2022
Přijímací pohovor
Přijímací pohovor
Doktorský
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Architektura a urbanismus

Fakulta umění a architektury
31. 08. 2022
Bakalářský
CZPrezenční
CZPrezenční

Bioinženýrství

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Navazující magisterský (2letý)
CZPrezenční
CZPrezenční

Bioinženýrství

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Navazující magisterský (2letý)
CZPrezenční
CZPrezenční

Design – Textil, oděv, sklo, šperk

Fakulta textilní
31. 03. 2022
Talentová zkouška – květen 2022
Talentová zkouška – květen 2022
Doktorský
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Fyzikální inženýrství

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Doktorský
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Fyzikální inženýrství

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Navazující magisterský (2letý)
CZPrezenční
CZPrezenční

Historie

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Bakalářský
CZPrezenční
CZPrezenční

Informační management

Ekonomická fakulta
30. 04. 2022
Test z obecných studijních předpokladů a anglického jazyka
Test z obecných studijních předpokladů a anglického jazyka
Bakalářský
CZPrezenční
CZPrezenční

Informační technologie

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Navazující magisterský (2letý)
CZPrezenční
CZPrezenční

Informační technologie

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Bakalářský
Prezenční
Prezenční

Matematika

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Navazující magisterský (2letý)
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Materiály a technologie

Fakulta strojní
Navazující magisterský (2letý)
CZPrezenční
CZPrezenční

Mechatronika

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Bakalářský
CZPrezenční
CZPrezenční

Mechatronika

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Bakalářský
CZPrezenční
CZPrezenční

Nanotechnologie

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Navazující magisterský (2letý)
CZPrezenční
CZPrezenční

Nanotechnologie

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Bakalářský
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Pedagogická studia

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Bakalářský
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Podniková ekonomika – Management služeb

Ekonomická fakulta
30. 04. 2022
Test z obecných studijních předpokladů a anglického jazyka
Test z obecných studijních předpokladů a anglického jazyka
Navazující magisterský (2letý)
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Průmyslové inženýrství

Fakulta textilní
31. 03. 2022
Bez přijímací zkoušky
Bez přijímací zkoušky
Bakalářský
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Sociální práce

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Bakalářský
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Speciální pedagogika

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Bakalářský
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Strojírenství

Fakulta strojní
Doktorský
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Technická kybernetika

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Bakalářský
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Textilní marketing

Fakulta textilní
31. 03. 2022
Bez přijímací zkoušky
Bez přijímací zkoušky
Navazující magisterský (2letý)
CZPrezenční
CZPrezenční

Vychovatelství

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Doktorský
CZKombinovanáPrezenční
CZKombinovanáPrezenční

Výtvarná umění

Fakulta umění a architektury
31. 08. 2022
Menu