#STUDUJ
TUL
E-přihláška
#STUDUJ
TUL
E-přihláška
Loading…
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Aplikovaná geografie
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Aplikovaná matematika
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Aplikovaná mechanika
 • Fakulta strojní
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Přijímací pohovor
 • Aplikovaná mechanika
 • Fakulta strojní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška z matematiky a fyziky (lze prominout)
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Architektura a urbanismus
 • Fakulta umění a architektury
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Automobilové inženýrství
 • Fakulta strojní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Bioinženýrství
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Bioinženýrství
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Biomedicínská technika
 • Fakulta zdravotnických studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Biomedicínské inženýrství
 • Fakulta zdravotnických studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Přijetí na základě průměrného prospěchu za celé bak. studium
 • Česká filologie pro praxi
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční CZ
 • Cestovní ruch
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Fyzikální inženýrství
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Historická a muzeologická studia
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Historie
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Hospodářská politika v globálním prostředí
 • Ekonomická fakulta
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Informační management
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Informační technologie
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška z matematiky a informatiky (lze prominout)
 • Informační technologie
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Inovační a průmyslové inženýrství
 • Fakulta strojní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Fakulta strojní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Management podnikových procesů
 • Ekonomická fakulta
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Management služeb
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Management výroby firem
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemný test z EN a obecných studijních předpokladů
 • Manažerská informatika
 • Ekonomická fakulta
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Manažerská informatika
 • Ekonomická fakulta
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Marketing a mezinárodní obchod
 • Ekonomická fakulta
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Matematika
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Materiály a technologie
 • Fakulta strojní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Mechatronika
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Mechatronika
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Přijímací test z matematiky a informatiky (lze prominout)
 • Mezinárodní obchod
 • Ekonomická fakulta
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Nanotechnologie
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška z matematiky a fyziky nebo chemie (lze prominout)
 • Nanotechnologie
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Návrhářství skla a šperku
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční CZ
 • Talentová zkouška
 • Návrhářství textilu a oděvu
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční CZ
 • Talentová zkouška
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Fakulta textilní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Netkané textilie a nanovlákna
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Oděvní technologie a materiály
 • Fakulta textilní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Pedagogická studia
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Projektování a tvorba textilií
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Průmyslové inženýrství
 • Fakulta textilní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná EN
 • Bez přijímací zkoušky
 • Průmyslové inženýrství
 • Fakulta textilní
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Radiologická asistence
 • Fakulta zdravotnických studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Ekonomická fakulta
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Sociální práce
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční CZ
 • Speciální pedagogika
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Sport se zaměřením na zdravý životní styl
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Stavba strojů a zařízení
 • Fakulta strojní
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Přijímací pohovor
 • Strojírenství
 • Fakulta strojní
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Technická kybernetika
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Technologie a materiály
 • Fakulta strojní
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Přijímací pohovor
 • Technologie plastů a kompozitů
 • Fakulta strojní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční CZ
 • Textilní inženýrství
 • Fakulta textilní
 • magisterský (5letý) prezenční CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Textilní inženýrství
 • Fakulta textilní
 • doktorský prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná přijímací zkouška
 • Textilní marketing
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Textilní technologie a materiály
 • Fakulta textilní
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky
 • Textilní technologie a vzorování
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční CZ
 • Talentová zkouška
 • Tvorba ve veřejném prostoru
 • Fakulta umění a architektury
 • bakalářský prezenční CZ
 • Tříkolové talentové zkoušky
 • Tvorba ve veřejném prostoru
 • Fakulta umění a architektury
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • magisterský (5letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Písemná a ústní přijímací zkouška
 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • bakalářský prezenční CZ
 • Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • navazující magisterský (2letý) prezenční kombinovaná CZ
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Fakulta zdravotnických studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Vychovatelství
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • navazující magisterský (2letý) prezenční CZ
 • Výroba oděvů a technické konfekce
 • Fakulta textilní
 • bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ
 • Zdravotnické záchranářství
 • Fakulta zdravotnických studií
 • bakalářský prezenční CZ
 • Bez přijímací zkoušky, na základě výsledků ze střední školy
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • dvojkombinace bakalářský prezenční kombinovaná CZ